Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k obmedzeniu refinancovania spotrebiteľských úverov

11.12.2015

 

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) chápe zámer navrhovateľa obmedziť poskytovanie spotrebiteľských úverov v hotovosti, a tým chrániť spotrebiteľa. Schválený text však poväzujeme za nejednoznačný, čo pre finančne inštitúcie predstavuje riziko rôznej interpretácie zo strany súdov. Je preto žiaduce, aby kvôli právnej istote bola urobená v najbližšom možnom termíne zmena prijatého zákona tak, aby sa nedal interpretovať rôznymi spôsobmi a umožnil finančným inštitúciám poskytovať produkty, ktoré od nich klienti očakávajú.

„Poväzujeme za veľký nedostatok, že poslanci dlhodobo uprednostňujú pri svojich poslaneckých návrhoch rýchlosť pred kvalitou prijímanej legislatívy. Podľa nášho názoru, je potrebné zvážiť zavedenie povinnosti verejnej konzultácie každého pozmeňovacieho návrhu, o ktorom sa v Národnej rade SR hlasuje,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľa SBA

 

Súvisiace správy