Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k pripadu úniku údajov z kartovej spoločnosti v Španielsku

20.11.2009

Slovenské banky rýchlo a adekvátne zareagovali na varovanie  kartových spoločností (VISA a Mastercard) o úniku údajov o platobných kartách z nešpecifikovanej španielskej spoločnosti.

„Klienti na Slovensku sa nemusia obávať, pretože banky po upozorneniach kartových spoločností sprísnili kontroly kariet klientov, ktorí ich od januára do septembra tohto roku použili v Španielsku na platbu tovarov alebo výbery z bankomatov“ uviedol Ladislav Unčovský výkonný riaditeľ  Slovenskej bankovej asociácie.

Potenciálne rizikové karty tak boli už klientom zablokované a vymenené na náklady banky.  „ Chceme klientov ubezpečiť, že všetky náklady, ktoré im v súvislosti s týmto prípadom vzniknú im budú uhradené. Klient nebude niesť zodpovednosť za chybu, ktorú spôsobila tretia strana“, doplnil L. Unčovský. Počet platobných kariet, ktoré boli identifikované ako potenciálne rizikové a  klientom bezplatne vymenené sa dnes pohybuje okolo 1000 kusov.

Klienti, ktorých banka nekontaktovala a nevymenila karty, nie sú priamo ohrození. Aj napriek tomu sú tieto karty naďalej monitorované. V prípade akýchkoľvek podozrivých operáciu budú klienti bankou kontaktovaní.

„Odporúčam klientom, ktorí tento rok boli v Španielsku, aby si skontrolovali výpisy z účtov a ubezpečili sa, že z ich účtu nebola realizovaná žiadna podozrivá transakcia. V prípade zistenia takejto skutočnosti nech sa obratia na svoju banku“, uviedol L. Unčovský.  

Súvisiace správy