Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k prvostupňovému rozhodnutiu PMÚ

08.01.2015

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) dostala prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu SR (PMÚ), ktorým jej bola uložená pokuta vo výške 185.939 EUR. Dôvodom malo byť údajné protisúťažné konanie SBA v súvislosti s prijímaním legislatívy týkajúcej sa tzv. základného bankového produktu a samoreguláciou bánk pri nevyberaní poplatku za vklad v hotovosti na vlastný účet fyzických osôb. Rozhodnutie PMÚ nie je právoplatné. SBA s ním zásadne nesúhlasí a podá proti nemu rozklad.

SBA trvá na svojom doterajšom stanovisku a odmieta akékoľvek podozrenia z protisúťažného konania. Rozhodnutie PMU považuje SBA za nepochopiteľné hlavne v súvislosti s tým, že obe sa týkajú činnosti asociácie, ktoré boli reakciou na legislatívne návrhy. SBA preto s výsledkom šetrenia PMÚ nesúhlasí, obvinenia považuje za nepodložené a využije všetky zákonné nástroje na dovolanie sa svojho práva a očistenie dobrého mena asociácie. PMÚ svojím rozhodnutím pritom nepoškodil len reputáciu SBA, ale aj jej členov.

Sme šokovaní, že na základe veľmi slabých a účelových argumentov mohol PMÚ dospieť k názoru, že SBA porušila zákon. PMÚ pritom svojimi závermi napáda základné úlohy, ktoré má asociácia plniť ako partner v legislatívnom procese, čo považujeme za absurdné,“ konštatoval Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

SBA zdôrazňuje, že počas celého priebehu konania voči nej zo strany PMÚ sa správala zodpovedne a poskytla všetku požadovanú súčinnosť. Nielen preto, že si ctí zákon, ale aj ako prejav toho, že nemá čo skrývať.

 

Súvisiace správy