Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k tlačovej konferencii PMÚ

06.05.2014

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) odmieta podozrenia z porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR) ponúkame všetku asistenciu v snahe o čo najrýchlejšie vysvetlenie a uzavretie záležitosti.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky začal voči Slovenskej bankovej asociácii správne konanie za jej postup v súvislosti s návrhom na zrušenie poplatku za vklad hotovosti na účet pre fyzické osoby a zavedenie základného bankového produktu. V oboch prípadoch šlo o iniciatívy Ministerstva financií SR. Protimonopolný úrad SR tvrdí, že na pôde asociácie mohla vzniknúť platforma pre diskusiu a koordináciu postupu v reakcii na spomínané pripravované legislatívne zmeny v bankovom sektore, ktorá podľa PMÚ mohla viesť k obmedzovaniu hospodárskej súťaže.

„Nie sme si vedomí, že by SBA svojím konaním porušila zákon. Reagovali sme na výzvy zástupcov ministerstva, ktorí od asociácie žiadali informácie o dôsledkoch zavedenia pripravovaných opatrení a údaje, ktoré by umožnili čo najlepšiu definíciu základného bankového produktu. Keďže asociácia nimi nedisponovala, prirodzene sa musela obrátiť na svoje členské banky. V žiadnom prípade však nebol členským bankám umožnený prístup k takto získaným informáciám. Taktiež s členskými bankami nebol diskutovaný postup v súvislosti s pripravovanými opatreniami,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Bežnou praxou v legislatívnom procese na Slovensku je, že podklady od slovenských asociácií a záujmových združení nahrádzajú dopadové štúdie, ktoré pritom inde v civilizovanom svete pripravujú samotné ministerstvá pred predložením svojich legislatívnych návrhov.

Konanie voči SBA považujeme za neprimerané, pretože neoprávnene naštrbuje dôveru voči činnosti asociácie a tým aj samotného bankového sektora. Sme však pripravení s Protimonopolným úradom SR spolupracovať, aby vyšetrovanie bolo čo najrýchlejšie uzavreté a aby sme sa v budúcnosti vyhli podobným konaniam. Do ukončenia správneho konania SBA pozastavuje akýkoľvek zber informácií z bankového sektora pre štátne orgány.

K záležitosti sa nebudeme ďalej vyjadrovať do ukončenia správneho konania.

Súvisiace správy