Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k zákonu o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu

24.08.2009

Rozumieme snahe ministerstva financií zlepšiť postavenie spotrebiteľa na finančnom trhu. Sme však presvedčení, že tieto ciele je možné naplniť aj menej nákladným a efektívnejším spôsobom. Novelou navrhovaný inštitucionálny systém považujeme za predimenzovaný. Priestor pre naplnenie zákonných opatrení vidíme predovšetkým pri ochrane klientov nelicencovaných subjektov.

Za nedoriešenú považujme otázku financovania úradu. Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS zaznamenala v roku 2008 v súvislosti s bankovým trhom najmenej podaní spotrebiteľov. Paradoxne, banky majú podľa návrhu zákona financovať úrad najväčším podielom (viac ako 70 %) a nelicencované subjekty sa na financovaní úradu nebudú zúčastňovať vôbec. Systém financovania musí byť spravodlivý, tie subjekty, ktoré porušujú zákon musia prispievať do systému najväčším dielom.

Zákon podľa nás prinesie neželaný efekt v podobe zvýšenia administratívy pri kontakte klienta s bankou, čo sa prejaví vo zvýšených nákladoch. Tie sa prenesú aj na plecia klientov.

Aktivity SBA v oblasti vzdelávania a ochrany spotrebiteľa

Dokumenty na stiahnutie

návrh zákona o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu (https://lt.justice.gov.sk/)

pripomienky SBA k návrhu zákona

Prečítajte si aj

 • pripomienky ostatných subjektov k návrhu zákona 
 • článok L. Unčovskeho pre Hospodárske noviny ("Je skutočne zmyslom zákona chrániť spotrebiteľa, a nie len snaha o vytvorenie inštitúcií, ktoré vyvolávajú zdanie ochrany?")
 • rozhovor L. Unčovského pre portál Investujeme.sk ("Priveľa povinností môže viesť k ich obchádzaniu")
 • rozhovor L. Unčovského pre portál banky.sk ("Byrokracia v rúšku ochrany spotrebiteľa")

Legislatívny proces

 • 1.8.2007: vládou schválený návrh koncepcie ohrany spotrebiteľa v oblasti finančých služieb...
 • 4. 6. 2008: vládou schválený vecný zámer zákona o ochrane práv spotrebiteľa na fin. trhu
 • 31.7. 2009: začiatok medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona 
 • 21.8. 2009: ukončenie pripomienkového konania
 • predloženie zákona na rokovanie vlády
 • prerokovanie zákona v NR SR
 • 1.1. 2010: plánovaná účinnosť zákona