Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k zmene zákona o osobitnom odvode

24.04.2015

 

Alexander Resch, prezident Slovenskej bankovej asociácie:

Trváme na tom, aby bankový odvod slúžil výhradne na účely, pre ktoré bol vytvorený. Nesúhlasíme so zmenami v zákone, ktoré NR SR včera prijala a máme obavu, že tento odvod bude využívaný na iné účely ako riešenie kríz v bankovom sektore.

1. Bankový odvod vznikol v roku 2011 s jediným účelom, a tým je poskytnutie finančných prostriedkov z bankového odvodu na preklenutie možných finančných kríz v bankovom sektore.


2. Legislatívne zmeny spôsobia, že prostriedky nahromadené v bankovom fonde môžu byť využité na iný účel, napr. na selektívnu podporu rôznych spoločností, a nie na riešenie prípadných finančných kríz v bankovom sektore. To zjavne mení účel bankového odvodu.


3. Navyše, nie je jasný účel, ani mechanizmus, ako budú tieto peniaze využívané. Bude to iba na rozhodnutí akejkoľvek vlády.

(Zákon č 384/2011 o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií / Zákon o bankovom odvode)

 

Súvisiace správy