Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko Slovenskej bankovej asociácie k lacnému bankovému účtu pre všetkých

26.08.2015

Tlačová správa - Lacný platobný účet pre všetkých vychádza zo Smernice 2014/92/EÚ, ktorej primárnym cieľom je finančná inklúzia, čiže sprístupnenie platobných účtov tým ľuďom, ktorí si ich doteraz nemohli dovoliť alebo im ich banka z rôznych dôvodov odmietla otvoriť.

Zákon implementujúci direktívu do slovenského právneho poriadku cieľovú skupinu rozširuje na všetkých, aj existujúcich klientov bánk. Maximálnu cenu produktu pritom určí štát. Z pomoci začleniť sa do ekonomického života pre finančne vylúčených sa tak stáva cenová regulácia najpoužívanejšieho bankového produktu.

Straty výnosov spojené s novelou môžu v krajnom prípade dosiahnuť 80 miliónov eur ročne, čiže viac ako odhaduje vláda SR.

Kriticky vnímame fakt, že príprava návrhu zákona prebehla bez akejkoľvek hlbšej odbornej diskusie alebo verejnej konzultácie.

 

Súvisiace správy