Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Stanovisko SBA k vyjadreniam predsedu Cenovej rady

02.10.2009

SBA zásadne nesúhlasí s tvrdením predsedu Cenovej Rady SR Petra Mihóka. Úrokové marže našich bánk sa neodlišujú od situácie v okolitých krajinách.

Úrokové sadzby odzrkadľujú stav v akom sa dnes nachádza slovenská ekonomika. Nárast nezamestnanosti a zhoršenie hospodárenia firiem vplýva na nárast kreditného rizika, čo ovplyvňuje výšku úrokových sadzieb na úvery.Rovnako negatívne sa na úrokových sadzbách podpisuje aj zhoršenie prístupu k dlhodobému financovaniu. Napríklad úrokové sadzby na nové úvery na bývanie sú dnes na nižších úrovniach ako pred rokom.

Súvisiace správy