Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

V roku 2008 rastie objem bankových úverov aj vkladov

16.12.2008

Tlačová správa

Podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) sa dnes slovenský bankový sektor správa primerane k aktuálnej situácii na svetových finančných trhoch a vývoju slovenskej ekonomiky. Zásadným pre banky ostáva obozretný prístup, ktorým klientom zaistia bezpečnosť ich vkladov a zdravé prostredie.

Zvýšená obozretnosť bánk je v období svetovej finančnej krízy nevyhnutná.Napriek globálnemu dopadu finančnej krízy a nie práve optimistickým vyhliadkam budúceho rastu ekonomiky Slovenska banky neobmedzili poskytovanie úverov podnikom a obyvateľstvu. V roku 2008 má objem korporátnych ako aj retailových úverov rastúcu tendenciu. Objem úverov bánk ku koncu októbra 2008 dosiahol úroveň 950 mld. Sk, čo predstavuje v medziročnom porovnaní nárast o 151 mld. Sk. Úvery podnikom k októbru 2008 medziročne vzrástli o 19% a v poskytovaní úverov domácnostiam banky zaznamenali v rovnakom období nárast o 29%.

„Sprísnenie úverových štandardov je v takýchto situáciách zákonitou reakciou a nebude natoľko dramatické ako v krajinách západnej Európy. Od klientov dnes banky vyžadujú väčšiu mieru zainteresovanosti na financovanom projekte, čo znamená viac vlastných zdrojov, resp. väčšiu mieru zabezpečenia,“ informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA. Práve minulá obozretnosť slovenských komerčných bánk je hlavným dôvodom ich súčasnej dobrej kondície.

Prezentácia SBA na stretnutí s premiérom

Podnikateľom pri získavaní finančných zdrojov od komerčných bánk môžu pomôcť aj záruky štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Ako vyplynulo zo včerajšieho stretnutia Prezídia SBA s premiérom R. Ficom, komerčné banky v spolupráci s ministerstvom financií SZRB a Eximbankou do 15. januára pripravia projekt podpory malého a stredného podnikania, ktorého súčasťou budú záruky štátom vlastnených bánk.

V roku 2008 významne rastie objem vkladov. K októbru 2008 vzrástol medziročne celkový objem vkladov o 7,6 % resp. 79 mld. Sk. V posledných dvoch mesiacoch banky zaznamenali nárast vkladov o 50 mld. Sk. Viac ako polovicu (27 mld. SK) tvoria presuny peňazí z podielových fondov. Prírastok objemu vkladov v roku 2008 je však takmer trojnásobne nižší ako prírastok objemu úverov.