Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Vláda hazarduje so stabilitou bankového sektora

13.10.2011

Podľa Slovenskej bankovej asociácia (SBA) navýšenie sadzby bankového odvodu na 0,4 % je hazardovaním so stabilitou bankového sektora.

„Návrh, ktorý schválila vláda je nezodpovedný a krátkozraký. Najvyšší odvod v eurozóne, odčerpá každoročne z bankového sektora finančné prostriedky vo výške viac ako 100 mil. EUR, ktoré banky potrebujú na posilnenie svojho kapitál. O to viac, že v najbližšom období očakávame výrazné zhoršenie ekonomického prostredia, ako aj sprísnenie regulačných pravidiel,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Sadzba odvodu vo výške 0,4 % je 20-násobne vyššia ako v Nemecku, v krajine, ktorá sa podieľala priamo na záchrane svojho bankového sektora. Nielen sadzba, ale aj reálny dopad odvodu na bankový sektor bude na Slovensku najvyšší z krajín eurozóny. Kým vo Francúzsku podiel odvodu na bilančnej sume bankového sektora je 0,007%, na Slovensku bude viac ako 25-násobne vyšší.

„Tieto údaje nemôžu nechať chladným ani regulátora, preto SBA bude sledovať vyjadrenia a aktivity Národnej banky Slovenska, ktorej jednou z hlavných činností je dbať na stabilitu v bankovom sektore,“ doplnil L. Unčovský.

Bankový odvod so sebou prináša nielen riziko ohrozenia stability bankového sektora ale zároveň negatívne zasiahne aj konkurenčné prostredie. Dôvodom je skutočnosť, že odvod relatívne viac postihne menšie a stredne banky, ktoré v poslednej dobe zahrávali významnú rolu v posilnení konkurencie.

Súvisiace správy