Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Zabudnutá hotovosť v bankomate nemusí byť stratená

08.12.2016

Tlačová správa

V týchto predvianočných dňoch sa čoraz častejšie stáva, že klienti pri výbere hotovosti z bankomatu nevenujú pozornosť činnosti, ktorú vykonávajú a peniaze si zabudnú vziať. Ako sa dostať k svojej zabudnutej hotovosti, resp. čo robiť v prípade nájdenia peňazí v bankomate, radí Slovenská banková asociácia.

Banky na Slovensku v posledných mesiacoch roka evidujú vyšší počet reklamácií klientov o vrátenie zabudnutej hotovosti v bankomate. Skúsenosti bánk potvrdzujú, že pri dodržaní základných pravidiel je pravdepodobnosť vrátenia peňazí pomerne vysoká.

Ak si v bankomate zabudnete peniaze

Ak sa Vám už takáto situácia stala, je potrebné, aby ste ihneď kontaktovali svoju banku, ktorá Vám vydala platobnú kartu. Podajte reklamáciu o strate peňazí, v ktorej uveďte výšku hotovosti, miesto, dátum a čas výberu. Banka na základe šetrenia môže zistiť, čo sa s nájdenými peniazmi stalo a máte šancu, že sa Vaše peniaze nájdu a budú Vám vrátene.

V prípade, ak sa peniaze nepodarilo nájsť, resp. neboli vrátené nálezcom, je možné obrátiť sa na políciu. Banka, ktorej patrí bankomat, poskytne polícii potrebnú súčinnosť.

Ak v bankomate nájdete cudzie peniaze

Nájdené peniaze z bankomatu odovzdajte v ktorejkoľvek pobočke banky, ktorej patrí bankomat alebo na polícii. Pri odovzdaní peňazí uveďte miesto, dátum a čas nálezu. O odovzdaní nájdenej hotovosti v bankomate si vyžiadajte potvrdenie. V prípade, že by ste si nájdene peniaze ponechali, išlo by o bezdôvodné obohatenie a vystavili by ste sa riziku trestného stíhania.