Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Začína sa týždeň finančného vzdelávania a gramotnosti European Money Week

14.03.2016

 

Tlačová správa – Vo viac ako 20 európskych krajinách dnes štartuje týždeň zameraný na zvyšovanie povedomia o význame finančného vzdelávania mladých ľudí European Money Week (14. – 18. marec 2016). Aktivity na Slovensku koordinuje Slovenská banková asociácia.

European Money Week je iniciatívou bankových asociácií, ktoré združuje Európska banková federácia. Tematický týždeň vytvára priestor pre zdieľanie úspešných národných skúseností a expertízy v oblasti finančného vzdelávania.

Finančná gramotnosť a schopnosť robiť zdravé finančné rozhodnutia patria medzi nevyhnutné zručnosti, ku ktorým treba mladých ľudí viesť od útleho veku. Práve zvyšovanie povedomia o význame finančného vzdelávania je hlavným cieľom konferencií, workshopov či prednášok, čo budú tento týždeň prebiehať naprieč Európou.

Slovenská banková asociácia sa do iniciatívy pridáva prostredníctvom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko. V súčasnosti je v ňom zapojených viac ako 200 učiteľov a vďaka nim budú na základných a stredných školách počas týždňa prebiehať rozličné aktivity. Žiaci si vyskúšajú rôzne cvičenia, ktoré pre nich pedagógovia pripravili, aby im hravou formou objasnili základy finančnej gramotnosti. Overiť si svoje schopnosti môže aj široká verejnosť na stránke www.viacakopeniaze.sk/emw.

Do obsahu European Money Week prispeje aj Národná banka Slovenska (NBS). Odborníci z NBS a komerčných bánk navštívia školy, aby so žiakmi diskutovali o rôznych praktických témach týkajúcich sa osobných financií a bankovníctva. Niektoré členské banky Slovenskej bankovej asociácie European Money Week podporili v rámci svojich vlastných projektov v oblasti finančného vzdelávania zameraného na mladých.

Finančné vzdelávanie a posilňovanie finančnej gramotnosti pre nás nie sú otázkou len jedného týždňa, ale ide o súčasť nášho nepretržitého úsilia. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nájsť prienik tematického týždňa s celoročnými projektovými aktivitami, ktoré realizujeme,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský.

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti sa u nás pomaly zlepšuje. Program Viac ako peniaze je príkladom úspešného národného projektu a veríme, že bude slúžiť ako inšpirácia pre ostatných naprieč Európou,“ dodal Peter Kalčevský, programový manažér Viac ako peniaze z neziskovej organizácie JA Slovensko.

Prehľad podujatí a príkladov národných projektov podľa jednotlivých krajín nájdete na stránke www.europeanmoneyweek.sk.

Kontakt pre médiá

Peter Kalčevský | manažér programu Viac ako peniaze | kalcevsky@jaslovensko.sk | +421 905 202 442
Zuzana Murcko| hovorkyňa SBA | | +421 908 241 347

 

Súvisiace správy