Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Zástupcovia bankového sektora informovali podnikateľské subjekty o projekte SEPA

04.12.2009 - SEPA

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) dnes zorganizovala prvé SEPA fórum, ktorého cieľom je postupne oboznámiť odbornú a širokú verejnosť s projektom vytvorenia jednotnej európskej platobnej oblasti. Konferencie za zúčastnilo vyše 80 zástupcov podnikovej sféry z celého Slovenska.

„Projekt vytvorenia jednotnej platobnej oblasti je dlhodobým procesom, ktorému sa bankový sektor intenzívne venuje. Proces zmien platobného priestoru bude náročný nielen pre banky a ich interné systémy ale aj pre klientov bánk. Preto ich chceme na ne dôkladne pripraviť. Ide o prvé oboznámenie podnikového sektora s týmto projektom. Veríme, že sériou stretnutí k tejto téme prispejeme k jednoduchšiemu zvládnutiu náročných zmien,“ informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Cieľom SEPA je v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru vytvoriť jednotnú platobnú oblasť, v ktorej obyvatelia a podnikateľské subjekty budú môcť realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami. Tieto procesy budú prebiehať za rovnakých podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na národné hranice. „V praxi to môže znamenať napríklad to, že klientovi v budúcnosti postačí len jeden účet na všetky prevody, inkasá a trvalé príkazy v rámci oblasti krajín SEPA,“ doplnil Ladislav Unčovský.

Okrem zástupcov SBA a bankového sektora s informáciami pre podnikateľov o projekte SEPA vystúpili aj zástupcovia Národnej banky Slovenska a Európskej komisie, ktorí oboznámili prítomných s implementáciou a prvými výsledkami projektu na Slovensku.

Hľadáte viac informácií o projekte SEPA na Slovensku?