Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Zjednodušený presun účtov medzi bankami má

22.03.2010

Tlačová správa

Slovenská banková asociácia (SBA) pre skvalitnenie služieb klientom slovenských bánk uviedla do života projekt jednotného postupu bánk pri presune bežných účtov medzi bankami. Nové pravidlá sú záväzné pre členov asociácie od 1. novembra minulého roku. Od spustenia projektu v novembri 2009 do konca januára 2010 využilo zjednodušený presun účtov 1 050 klientov.

Štatistiku dopĺňa údaj o 77 žiadostiach o presun, ktoré neboli zrealizované z dôvodov na strane klienta. Najčastejšími boli dôvody, kedy klienti neboli majiteľmi účtu, išlo o podnikateľské, nie bežné účty, účty boli vedené v inej mene ako eurách alebo chýbal podpis druhého majiteľa účtu.

„Projekt zjednodušeného presunu účtov je produktom Slovenskej bankovej asociácie. Jeho doterajší priebeh hodnotíme ako úspešný. Na základe prvotných skúseností bánk zvažujeme v budúcnosti drobné úpravy, ktoré doladia priebeh procesu,“ informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Základom koncepcie “Presunu účtov“ sú jednotné pravidlá presunu existujúcich trvalých príkazov a inkás z bežného účtu klienta - fyzickej osoby - vedeného v pôvodnej banke na iný bežný účet toho istého klienta v inej banke. Pôvodná banka zruší pôvodný účet klienta až vtedy, ak má klient v rámci účtu vysporiadané všetky záväzky. Klient používa novú banku ako primárne miesto kontaktu a za klienta komunikuje s pôvodnou bankou už len nová banka. Pokiaľ to však je potrebné, klient svoju pôvodnú banku musí navštíviť. Pravidlá o „Presune účtov“ sa netýkajú platobných kariet. Ak si to banka vyžaduje, klient ich musí odovzdať pôvodnej banke. Zrušenie a prevedenie účtu z jednej banky do druhej si každá finančná inštitúcia spoplatňuje podľa svojich interných cenníkov.