Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Základné bankové pojmy

Upozornenie !

Nakoľko novela zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje s účinnosťou od 1. 1. 2016 aj problematiku jednotnej terminológie bankových pojmov, SBA sa nebude tejto téme venovať duplicitne. Tabuľky základných bankových pojmov už nebudú aktualizované.

 

Na základe odporúčania Európskej komisie a EBIC-om vypracovaných princípov zjednotenia národných pojmov a transparentnosti, porovnávania poplatkov spojených s platobným účtom vytvoril slovenský bankový sektor tabuľku základných bankových pojmov.

Cieľom tabuľky základných bankových pojmov je zjednotiť najčastejšie používané bankové pojmy súvisiace s platobným účtom. Tabuľka základných bankových pojmov je určená výlučne spotrebiteľom a objasňuje pojmy na základe zjednodušených vysvetliviek. Banky sú oprávnené aj naďalej používať vlastné bankové pomenovania popri základných bankových pojmoch. Na základe tabuľky základných bankových pojmov spotrebiteľ identifikuje základné služby spojené s platobným účtom aj napriek ich rôznym pomenovaniam v jednotlivých bankách. Tabuľka základných bankových pojmov umožní spotrebiteľovi rýchlo a jednoducho porovnať aj výšku poplatkov základných bankových služieb v súvislosti s platobným účtom a časť obsahu základných balíkov služieb.

Základné bankové pojmy boli stanovené na základe najčastejšieho výskytu týchto služieb medzi všetkými bankovými službami používanými spotrebiteľmi v oblasti platobných účtov a najväčšej dostupnosti týchto služieb pre najširšiu skupinu obyvateľov. Základné bankové pojmy a vysvetlivky sa vzťahujú len na osobné platobné účty, platobné služby s nimi spojené a niektoré balíky týchto služieb (nevzťahujú sa na sporiace, úverové, investičné produkty a služby). Vysvetlivky nepredstavujú právne záväzné legálne definície, ich cieľom je poskytnúť jasné a zrozumiteľné vysvetlenie najčastejších základných bankových pojmov.

Tabuľka základných bankových pojmov má jednoduchú a prehľadnú štruktúru. Obsahuje stĺpec základných bankových pojmov, stĺpec vysvetliviek, stĺpec výšky poplatkov, stĺpec ohľadne balíka služieb s informáciou, ktorá služba je v balíku zahrnutá a stĺpec pojmov uvádzaných v cenníku banky. Tabuľky základných bankových pojmov jednotlivých bánk sú verejné a ľahko prístupné na web stránkach bánk zapojených do tejto iniciatívy.

Dokumenty na stiahnutie:

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 1.1.2016)

Archív

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 1.7.2015do 31.12.2015)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 1.1.2015 do 30.6.2015)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 1.4.2014 do 31.12.2014)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 1.3.2014 do 31.3.2014)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 1.8.2013 do 28.2.2014)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 31.3.2013 do 31.7.2013)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 15.2.2013 do 30.3.2013)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 1.1.2013 do 14.2.2013)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 1.12.2012 do 31.12.2012)

tabuľka základných bankových pojmov (platná od 23.11.2012 do 30.11.2012)