Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Základné informácie

Slovenská banková asociácia (SBA), ako jediný zástupca bankového sektora v SR, pristúpila 1. januára 2006 k Dohode o dobrovoľnom kódexe predzmluvných informácií súvisiacich s úvermi na bývanie (Dohoda), ktorej cieľom je poskytnúť prehľadné a navzájom porovnateľné údaje o úveroch na zabezpečenie bývania. Ide o jeden z prvých celoeurópskych pokusov o zavedenie jednotných pravidiel transparentného prístupu ku klientom a informačnej povinnosti poskytovateľov služieb na finančných trhoch na základe dobrovoľnosti.

Dohoda umožňuje klientovi v bankách, ktoré dobrovoľne pristúpia ku kódexu, získať transparentné informácie o úveroch na bývanie v jednotnom formáte - ESIS (European standardised information sheet). Vďaka nemu je možné jednoduché porovnanie podmienok úveru vo viacerých finančných inštitúciách ešte pred samotným uzavretím zmluvy. Na jeho vystavenie banky nevyžadujú predloženie dokladov, akými sú znalecký posudok nehnuteľnosti alebo potvrdenie o príjme. Formulár je nezáväznou ponukou banky a nie je prísľubom poskytnutia úveru.

Slovenská banková asociácia a jej členovia chcú aj týmto krokom prispieť k zvýšeniu transparentnosti a vzájomnej porovnateľnosti homogénnych bankových produktov.

Dokumenty na stiahnutie:

Zásady poskytovania informácií
Všeobecné informácie
Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN)
Európsky štandardizovaný informačný formulár (ESIS)