Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Bankový ombudsman

Vytvorené: 27.02.2008
Aktualizované: 17.04.2008
Autor:

Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadeným Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.

Súvisiace pojmy