Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Bankový prevod

Vytvorené: 27.02.2008
Aktualizované: 05.01.2016
Autor:

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu klienta (prevodný príkaz).

Klient môže vykonať bankový prevod:

1. priamym prevodným príkazom (príkaz na úhradu) alebo SEPA Credit Transfer,
2. trvalým prevodným príkazom,
3. hromadným prevodným príkazom,
4. SEPA Direct Debit (predtým príkaz na inkaso).

Súvisiace pojmy