Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

C

Cash advance

Cash advance je výber hotovosti po predložení platobnej karty v pobočke banky. viac...

Cash back

Cash back je spôsob získania hotovosti prostredníctvom platobnej karty pomocou platobného terminálu(POS). Na výber hotovosti kartou sa väčšinou používa bankomat. Klient si však v niektorých krajinách môže vybrať hotovosť v obmedzenej výške u obchodníka pri platbe na nakúpený tovar alebo poskytnuté služby, najčastejšie vo veľkých obchodných reťazcoch, ktoré prevádzkujú platobný terminál. viac...

Cenník (Sadzobník poplatkov)

Cenník alebo sadzobník poplatkov banky je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a spolu s obchodnými podmienkami je súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. Cenník musí banka zverejniť v každej pobočke a na internete. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. viac...

CVV/CVC kód

Trojmiestny verifikačný kód, ktorého úlohou je obmedziť možnosť zneužitia platobnej karty pri realizovaní platby, keď nedochádza k fyzickému kontaktu karty a platobného terminálu (platby cez internet). Je umiestnený na zadnej strane platobnej karty. viac...

Chargeback

Spätná úhrada na účet držiteľa karty, ktorú je banka za splnenia podmienok oprávnená požadovať od obchodníka, ak držiteľ karty namieta napr. podvodnú transakciu alebo nedodanie tovaru a služby. viac...