Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

D

Debetná karta

Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná platobná karta môže byť vydaná len k bežnému účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze, pokiaľ nemá poskytnuté povolené prečerpanie na bežnom účte. viac...

Devíza, devízový kurz

Devíza je cudzia mena v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o platbu kartou v cudzej mene alebo bezhotovostný prevod z účtu na účet v cudzej mene. Devízový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií, napr. pri platbe kartou v cudzej mene sa prevod na domácu menu prepočítava práve devízovým kurzom. Devízový kurz je výhodnejší ako valutový kurz. viac...

Devízový účet

Devízový účet je bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvykle aj iné úročenie. viac...

Digitalizovaný podpis

V podstate je to klasický podpis perom, rozdiel je v tom, že osoba sa nepodpisuje na papier ale na špeciálnu plochu citlivú na dotyk. viac...

Disponibilny zostatok

Suma peňazí na bežnom účte, ktorými môžete disponovať, teda ktoré môžete použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte – „povolený debet“. viac...

Dlžník

Dlžník je jedna zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Dlžníkovi banka poskytne peniaze a on sa zaviaže vrátiť ich spolu s úrokmi v stanovenom čase a v stanovených splátkach. viac...