document.write('len každá štvrtá platobná karta vydaná bankami na Slovensku je kreditná'); document.close();