document.write('vklady v bankách sú chránené maximálne do výšky 20 000 EUR'); document.close();