document.write('len 19% klientov bánk na Slovensku rozumie pojmu ročná percentuálna miera nákladov'); document.close();