Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

F

Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas obdobia fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou, zvyčajne býva od 1 do 10 rokov. viac...

Fond ochrany vkladov

Fond slúži na sústreďovanie finančných prostriedkov od bánk a na poskytovanie náhrad za nedostupné vklady klientom. Vklady fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb v bankách v SR a ďalších krajinách EÚ sú chránené jednotne do výšky 100.000,- EUR. viac...