Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

G

Garančný fond investícií

Sústreďuje peňažné príspevky osôb zúčastnených na ochrane klientov (napr. obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby. Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50.000 EUR z klientskeho majetku. viac...