Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

I

IBAN

IBAN je medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu platby. IBAN pre slovenské banky má 24 znakov. viac...

Inkaso (SEPA Direct Debit)

Inkaso, príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodného príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn veriteľa (telekomunikačný operátor, elektrárne a pod.) z účtu klienta. Pre vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu v prospech účtu veriteľa a na základe príkazu na inkaso predloženého veriteľom v jeho banke. viac...

Internet banking

Moderná služba, ktorá umožňuje klientom realizovať vybrané bankové operácie prostredníctvom internetu. Klient tak bez návštevy obchodného miesta môže uskutočniť bankový prevod, zriadiť trvalý príkaz, či len zistiť zostatok na svojom účte. viac...

Investičný dotazník

Tvorí ho niekoľko otázok, pomocou ktorých banka zisťuje investičné zámery, rizikový profil klienta a ďalšie informácie, na základe čoho potom svojmu klientovi dokáže ponúknuť produkt alebo službu vyhovujúcu jeho požiadavkám/profilu. viac...

Istina

Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje. viac...