Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Konštatný symbol

Vytvorené: 28.02.2008
Aktualizované: 24.02.2010
Autor:

Konštantný symbol je štvormiestne identifikačné číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktoré vyjadruje charakter platby (prvé tri čísla) a spôsob platenia alebo zúčtovania (štvrté číslo). Konštatný symol nie je povinnou súčasťou tuzemského prevodného príkazu.

Súvisiace pojmy