Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

M

Medziúver

Medziúver je špecifický úverový produkt, poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy uvedenej v zmluve o stavebnom sporení. viac...

MiFID

Skratka MiFID pozostáva z anglických slov Markets in Financial Instruments Directive. Je to európska smernica, ktorá upravuje prácu na trhoch s finančnými nástrojmi. Klient sa s pojmom MiFID v praxi stretne, ak sa rozhodne investovať na finančných trhoch. Banka musí pri každom predaji investičných služieb preskúmať ich vhodnosť pre daného klienta – investora prostredníctvom tzv. testu vhodnosti (pozri Investičný dotazník). Hlavným výstupom testovania je teda určenie správneho produktu pre klienta. viac...

Mimoriadna splatnosť úveru

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, keď klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný splatiť úver v bankou stanovenom termíne v celej výške. viac...