Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

N

Národná banka Slovenska (NBS)

Centrálna banka Slovenskej republiky. Jej hlavnou úlohou je udržiavanie cenovej stability. Od 10. júna 2013 plní aj funkciu jednotného kontaktného miesta pre podania spotrebiteľov voči tzv. dohliadaným subjektom (banky, poisťovne a pod.). viac...

Nepovolené prečerpanie

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, „povolený debet“), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty. viac...