Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

O

Obchodné podmienky, (Všeobecné obchodné podmienky)

Obchodné podmienky sú dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej zmluvy. Obsahom sú napríklad definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vedenia platobného styku, spôsob spoplatňovania bankových služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne. viac...