Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Reálna úroková sadzba

Vytvorené: 29.02.2008
Aktualizované: 04.06.2008
Autor:

Reálna úroková miera zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.

Súvisiace pojmy