Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

Vytvorené: 29.02.2008
Aktualizované: 05.01.2016
Autor: Marcel Laznia

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou, ako číslo vyjadrené v percentách na ročnej báze. Pre spotrebiteľa predstavuje smerodajné a jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené s úverom, resp. pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejší úver, resp. pôžička, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a lehote splatnosti úveru).

Súvisiace pojmy