Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

V

Valuta

Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade hotovostných operácií – napríklad pri zámene peňažných prostriedkov v banke. viac...

Variabilná úroková sadzba

Variabilná úroková sadzba je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby centrálnej banky a sadzbám, za ktorých si banky požičiavajú medzi sebou. viac...

Variabilný symbol

Variabilný symbol je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, so sumou, s menou a dátumom splatnosti súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky. viac...

Veriteľ

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi – dlžníkovi na stanovené obdobie peňažné prostriedky. viac...

Vinkulácia

Vinkulácia je blokácia peňazí na účte klienta v prospech banky alebo iného subjektu. viac...

Vishing

Vishing je typ podvodu, pri ktorom sa podvodníci snažia získať od klienta citlivé údaje s využitím telefonického rozhovoru (podvodníci sa vydávajú za banku a žiadajú heslá do internetbankingu, čísla platobných kariet alebo iné osobné informácie). viac...

Vklad

Vklad sú peniaze vložené na účet klienta. viac...

Vkladná knižka

Vkladná knižka je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene. S vystavením a vedením vkladnej knižky nie sú obyčajne spojené žiadne poplatky. viac...

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota pri vkladoch je obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže disponovať peniazmi bez toho, aby stratil časť úroku alebo aby zaplatil poplatok za predčasný výber. viac...