Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

QR platby

Na Slovensku bude možné už čoskoro robiť jednoduché úhrady, trvalé príkazy a inkasá nasnímaním QR kódu z faktúr cez chytré mobilné telefóny (smartphone). 

Banky na pôde asociácie prijali voľne šíriteľný Jednotný štandard pre QR platby - PAY by square, ktorý budú môcť bezplatne využívať všetci podnikatelia a spotrebitelia. Emitenti faktúr môžu svojim klientom uľahčiť realizáciu platieb tým, že budú QR kód v štandarde schválenom SBA umiestňovať na svoje faktúry.

Štandard označený ako „PAY by square“ pre SBA vyvinula spoločnosť Forsys a.s., ktorá poskytuje podporu pri jeho implementácii. Viac na  www.bysquare.com.

Dokumenty:

Podmienky použitia, špecifikácia štandardu a logo manuál „PAY by square“  

vzorová faktúra

Aktuality

Ďalšia banka používa platbu pomocou QR kódu 23.04.2013

QR platby - Unicredit Bank Slovakia je ďalšou inštitúciou, ktorá umožňuje platbu pomocou QR kódu. QR platba je postavená na základe otvoreného štandardu Slovenskej bankovej asociácie PAY by square, ktorý pre asociáciu vytvorila spoločnosť Forsys a.s. viac...

Prečo by aj klienti bánk nemohli mať jednoduchší život? 27.02.2013

QR platby - Už aj na Slovensku bude možné platiť úhrady nasnímaním QR kódu z faktúry. Slovenské banky prijali jednotný voľne dostupný štandard platieb QR kódmi „PAY bysquare“. viac...

Všetky aktuality