Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Aktuality

Strana: [1]  [2] 

Aktualizácia národného štandardu XML výpisov 02.03.2018

SEPA - Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch viac...

Štandard pre elektronickú fakturáciu 16.11.2016

SEPA - Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty schválila štandard pre elektronickú fakturáciu, ktorý popisuje rozhranie pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií elektronického bankovníctva viac...

SEPA: Aktualizácia národného štandardu XML výpisov 01.07.2016

SEPA - Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch. Verzia 2.4 bude platná od 1.3.2017. viac...

SEPA: Aktualizacia XML výpisov 18.12.2014

SEPA - Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch. viac...

SEPA: Národný formát XML výpisu 05.06.2013

SEPA - Pracovná skupina SEPA v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila prípravu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch. viac...

SEPA sa stáva realitou 11.02.2013

SEPA - Od 1. februára 2014 budú na Slovensku domáce úhrady a inkasá nahradené SEPA (Single Euro Payments Area) platbami. SEPA tak vytvorí spoločný priestor 32 európskych krajín, v ktorých budú môcť spotrebitelia a podniky zasielať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok ako domáce platby. viac...

SEPA fórum 07.12.2009

SEPA - Slovenská banková asociácia (SBA) zorganizovala prvé SEPA fórum, ktorého cieľom je postupne oboznámiť odbornú a širokú verejnosť s projektom vytvorenia jednotnej európskej platobnej oblasti. viac...

Zástupcovia bankového sektora informovali podnikateľské subjekty o projekte SEPA 04.12.2009

SEPA - Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) dnes zorganizovala prvé SEPA fórum, ktorého cieľom je postupne oboznámiť odbornú a širokú verejnosť s projektom vytvorenia jednotnej európskej platobnej oblasti. Konferencie za zúčastnili zástupcovia podnikovej sféry z celého Slovenska. viac...

SBA deklaruje podporu euru 08.07.2008

Euro, SEPA - Slovenská banková asociácia dnes podpisom potvrdila pristúpenie k Deklarácií spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v Slovenskej republike. Tento dokument tvorí súčasť Deklarácie, ktorú 23. januára podpísali sociálni partneri. viac...

Výhody SEPA 07.03.2008

SEPA - Zavedenie SEPA platobných nástrojov bude mať vplyv na všetky kategórie bankovej klientely. Výhody sa prejavia aj u obyvateľov, študentov, u firemných klientov a aj u verejenej správy. viac...