Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Štandard CGI

Prezídium SBA dňa 19.10.2017 schválilo nezáväzný technický štandard pre slovenský bankový sektor - Customer Credit Transfer Initiation Common Global Implementation (CGI), ktorý definuje jednotný formát pre SEPA aj non-SEPA platby.

Štandard vypracovala Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty prostredníctvom Pracovnej skupiny CGI. Jeho cieľom je harmonizácia a zjednodušenie komunikácie klienta s bankami prostredníctvom elektronických distribučných kanálov poskytovaných bankami. Štandard vychádza z normy ISO 20022 Rel. 2009, definícia formátu pain.001.001.03 a z definície CGI - MP (www.swift.com).

Dokumenty na stiahnutie:

Credit_Transfer_Common_Global_Implementation version  1.1