Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Vzorové zmluvy

Slovenská banková asociácia má záujem na vytvorení jednotného právneho rámca obchodov na finančnom trhu, ako je to obvyklé vo väčšine krajín Európskej únie.
Z tohto dôvodu sme dali renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy vzorovú zmluvnú dokumentáciu v slovenskom a anglickom jazyku. Zmluvná dokumentácia pripravená je v duchu medzinárodných štandardov ISDA.
Túto dokumentáciu poskytujeme bezodplatne k dispozícii všetkým tretím stranám. Používanie o dokumentácie tretími stranami je dobrovoľné, pričom Slovenská banková asociácia a ani Allen & Overy nenesú žiadnu právnu zodpovednosť za jej využívanie tretími stranami.

Dokumenty na stiahnutie:

slovenská verzia

anglická verzia