SBA - aktuality http://www.sbaonline.sk/ Slovenská banková asociácia sk Sun, 17 Jun 2018 21:31:21 CEST GMT WebJET Content Management 60 SBA - aktuality http://www.sbaonline.sk/images/content/sba-logo.gif http://www.sbaonline.sk/ Spotrebiteľské spory bude riešiť alternatívne riešenie sporov SBA /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/spotrebitelske-spory-bude-riesit-alternativne-riesenie-sporov-sba.html Tlačová správa - Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) dňa 31. mája 2018 odsúhlasilo zmenu stanov SBA upravujúcu inštitút Bankového ombudsmana. Diana Brodnianska Wed, 30 May 2018 06:00:00 CEST GMT Hospodárenie sektora - marec 2018 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-marec-2018.html Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom kvartáli 2018 vzrástol medziročne o 2,8% na úroveň 169,5 mil. EUR. Marcel Laznia Sun, 29 Apr 2018 10:00:00 CEST GMT Hospodárenie sektora - december 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-december-2017.html Podľa predbežných výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v roku 2017 medziročne klesol o 17,5 % na úroveň 612 mil. EUR. Marcel Laznia Wed, 31 Jan 2018 06:00:00 CET GMT Slovenská banková asociácia chce pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/slovenska-bankova-asociacia-chce-pokracovat-socialnom-dialogu-odborarmi.html Tlačová správa - SBA chce pokračovať v sociálnom dialógu s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva i keď kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni, teda v bankách, kde sú zamestnanci odborovo organizovaní, funguje veľmi dobre a považujeme ho za efektívnejšie. Diana Brodnianska Tue, 10 Apr 2018 19:00:00 CEST GMT Cudzincom a slovenským občanom s príjmami zo zahraničia pribudnú povinnosti pri využívaní finančných služieb /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/cudzim-statnym-prislusnikom-slovenskym-obcanom-prijmami-zo-zahranicia-pribudnu-povinnosti-pri-vyuzivani-financnych-sluzieb.html Tlačová správa - Slovenská legislatíva rozširuje v nadväznosti na legislatívu EÚ povinnosť bánk a ďalších finančných inštitúcii zisťovať viac údajov o klientoch ako tomu bolo doteraz. S tým súvisí rozšírené zisťovanie identifikačných údajov platiteľov daní pre potreby finančnej správy. Dôvodom je snaha Slovenska ako aj krajín EÚ a ďalších krajín zamedziť cezhraničným daňovým únikom a daňovým podvodom. Marcel Laznia Sun, 08 Apr 2018 09:00:00 CEST GMT Viac ako 1 900 žiakov si vyskúša svoje znalosti v Európskom kvíze o peniazoch /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/viac-ako-1-900-ziakov-si-vyskusa-svoje-znalosti-europskom-kvize-peniazoch.html Tlačová správa - Do zajtrajšieho národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa zapojí 118 tried z celého Slovenska. Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po prvýkrát v 30 európskych krajinách. Marcel Laznia Tue, 13 Mar 2018 06:00:00 CET GMT Európsky kvíz o peniazoch v živom prenose na Youtube /sk/presscentrum/aktuality/europsky-kviz-peniazoch-zivom-prenose-youtube.html Ste žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a chcete sa naučiť niečo nové nielen z finančnej gramotnosti? Dajte v triede hlavy dokopy a vyskúšajte si, čo všetko viete z oblastí financií, bezpečnosti na internete alebo o EU. Marcel Laznia Wed, 21 Feb 2018 08:00:00 CET GMT Aktualizácia národného štandardu XML výpisov /sk/presscentrum/aktuality/aktualizacia-narodneho-standardu-xml-vypisov.html Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch Marcel Laznia Thu, 01 Mar 2018 06:00:00 CET GMT SBA zverejnila štandard komunikácie a prístupu tretích strán podľa PSD2 /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/sba-zverejnila-standard-komunikacie-pristupu-tretich-stran-podla-psd2.html Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) dnes zverejnila nezáväzný technický štandard pre komunikáciu a prístup tzv. tretích strán k platobným účtom klientov v zmysle smernice o platobných službách – Slovak Banking API Standard ver. 1.0. Marcel Laznia Thu, 30 Nov 2017 10:00:00 CET GMT Štandard pre elektronickú fakturáciu /sk/presscentrum/aktuality/standard-elektronicku-fakturaciu.html Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty schválila štandard pre elektronickú fakturáciu, ktorý popisuje rozhranie pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií elektronického bankovníctva Marcel Laznia Tue, 15 Nov 2016 10:00:00 CET GMT