SBA - aktuality http://www.sbaonline.sk/ Slovenská banková asociácia sk Fri, 23 Feb 2018 00:54:05 CET GMT WebJET Content Management 60 SBA - aktuality http://www.sbaonline.sk/images/content/sba-logo.gif http://www.sbaonline.sk/ Hospodárenie sektora - december 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-december-2017.html Podľa predbežných výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v roku 2017 medziročne klesol o 17,5 % na úroveň 612 mil. EUR. Marcel Laznia Wed, 31 Jan 2018 06:00:00 CET GMT SBA zverejnila štandard komunikácie a prístupu tretích strán podľa PSD2 /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/sba-zverejnila-standard-komunikacie-pristupu-tretich-stran-podla-psd2.html Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) dnes zverejnila nezáväzný technický štandard pre komunikáciu a prístup tzv. tretích strán k platobným účtom klientov v zmysle smernice o platobných službách – Slovak Banking API Standard ver. 1.0. Marcel Laznia Thu, 30 Nov 2017 10:00:00 CET GMT Štandard pre elektronickú fakturáciu /sk/presscentrum/aktuality/standard-elektronicku-fakturaciu.html Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty schválila štandard pre elektronickú fakturáciu, ktorý popisuje rozhranie pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií elektronického bankovníctva Marcel Laznia Tue, 15 Nov 2016 10:00:00 CET GMT Hospodárenie sektora - september 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-september-2017.html Za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk bánk na Slovensku dosiahol úroveň 494 mil. EUR a v medziročnom porovnaní sa znížil o 12 %. Hlavným dôvodom poklesu zisku je najmä vysoká porovnávacia báza za minulý rok 2016. V tom období výsledky bánk výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem z dividend. Marcel Laznia Mon, 30 Oct 2017 11:00:00 CET GMT Hospodárenie sektora - jún 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-jun-2017.html Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR). Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. Marcel Laznia Mon, 31 Jul 2017 06:00:00 CEST GMT Hospodárenie sektora - marec 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-marec-2017.html Zisk bankového sektora v prvom kvartáli tohto roka dosiahol úroveň 165 mil. EUR, keď medziročne stúpol o 21,2 %. Hospodárenie bánk pozitívne ovplyvnila najmä nižšia tvorba opravných položiek a rezerv. Marcel Laznia Thu, 27 Apr 2017 06:00:00 CEST GMT Banky pomáhajú v boji proti daňový únikom /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/banky-pomahaju-boji-proti-danovy-unikom.html Členské banky Slovenskej bankovej asociácie (SBA) poskytli Finančnej správe SR informácie o účtoch zahraničných klientov (fyzických aj právnických osôb) a ich identite. Automatická výmena informácií sa tak koncom tohto júna stala realitou a týka sa aj údajov o zostatkoch na finančných účtoch daňových rezidentov iných krajín. Marcel Laznia Mon, 03 Jul 2017 06:00:00 CEST GMT Stanovisko SBA k ukončeniu kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na pôde asociácie /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/stanovisko-sba-k-ukonceniu-kolektivneho-vyjednavania-vyssieho-stupna-pode-asociacie.html Členmi Slovenskej bankovej asociácie (SBA) je v súčasnej dobe 26 bánk a pobočiek zahraničných bánk, pričom členovia odborov pôsobia v deviatich spoločnostiach. Celkovo je odborovo organizovaných 14 % zamestnancov bánk. Vzhľadom na súčasný stav v bankovom sektore považujeme za efektívnejšie, aby podpisovanie kolektívnych zmlúv prebiehalo len na podnikovej úrovni. Marcel Laznia Sun, 11 Jun 2017 08:00:00 CEST GMT SBA víta zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/sba-vita-zverejnenie-celosvetoveho-kodexu-spravania-devizovych-trhoch.html Tlačová správa - Slovenská banková asociácia víta zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch (FX Global Code) Marcel Laznia Tue, 06 Jun 2017 09:00:00 CEST GMT Prezidentom SBA zostáva aj naďalej Alexander Resch /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/prezidentom-sba-zostava-aj-nadalej-alexander-resch.html Prezídium Slovenskej bankovej asociácie na svojom zasadnutí dňa 25.5.2017 svojou voľbou potvrdilo vo funkcii Prezidenta SBA Alexandra Rescha, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VÚB banky na ďalšie funkčné obdobie. Marcel Laznia Sun, 28 May 2017 06:00:00 CEST GMT