SBA - aktuality http://www.sbaonline.sk/ Slovenská banková asociácia sk Thu, 26 Apr 2018 08:49:21 CEST GMT WebJET Content Management 60 SBA - aktuality http://www.sbaonline.sk/images/content/sba-logo.gif http://www.sbaonline.sk/ Slovenská banková asociácia chce pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/slovenska-bankova-asociacia-chce-pokracovat-socialnom-dialogu-odborarmi.html Tlačová správa - SBA chce pokračovať v sociálnom dialógu s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva i keď kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni, teda v bankách, kde sú zamestnanci odborovo organizovaní, funguje veľmi dobre a považujeme ho za efektívnejšie. Diana Brodnianska Tue, 10 Apr 2018 19:00:00 CEST GMT Cudzincom a slovenským občanom s príjmami zo zahraničia pribudnú povinnosti pri využívaní finančných služieb /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/cudzim-statnym-prislusnikom-slovenskym-obcanom-prijmami-zo-zahranicia-pribudnu-povinnosti-pri-vyuzivani-financnych-sluzieb.html Tlačová správa - Slovenská legislatíva rozširuje v nadväznosti na legislatívu EÚ povinnosť bánk a ďalších finančných inštitúcii zisťovať viac údajov o klientoch ako tomu bolo doteraz. S tým súvisí rozšírené zisťovanie identifikačných údajov platiteľov daní pre potreby finančnej správy. Dôvodom je snaha Slovenska ako aj krajín EÚ a ďalších krajín zamedziť cezhraničným daňovým únikom a daňovým podvodom. Marcel Laznia Sun, 08 Apr 2018 09:00:00 CEST GMT Viac ako 1 900 žiakov si vyskúša svoje znalosti v Európskom kvíze o peniazoch /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/viac-ako-1-900-ziakov-si-vyskusa-svoje-znalosti-europskom-kvize-peniazoch.html Tlačová správa - Do zajtrajšieho národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa zapojí 118 tried z celého Slovenska. Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po prvýkrát v 30 európskych krajinách. Marcel Laznia Tue, 13 Mar 2018 06:00:00 CET GMT Európsky kvíz o peniazoch v živom prenose na Youtube /sk/presscentrum/aktuality/europsky-kviz-peniazoch-zivom-prenose-youtube.html Ste žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a chcete sa naučiť niečo nové nielen z finančnej gramotnosti? Dajte v triede hlavy dokopy a vyskúšajte si, čo všetko viete z oblastí financií, bezpečnosti na internete alebo o EU. Marcel Laznia Wed, 21 Feb 2018 08:00:00 CET GMT Aktualizácia národného štandardu XML výpisov /sk/presscentrum/aktuality/aktualizacia-narodneho-standardu-xml-vypisov.html Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch Marcel Laznia Thu, 01 Mar 2018 06:00:00 CET GMT Hospodárenie sektora - december 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-december-2017.html Podľa predbežných výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v roku 2017 medziročne klesol o 17,5 % na úroveň 612 mil. EUR. Marcel Laznia Wed, 31 Jan 2018 06:00:00 CET GMT SBA zverejnila štandard komunikácie a prístupu tretích strán podľa PSD2 /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/sba-zverejnila-standard-komunikacie-pristupu-tretich-stran-podla-psd2.html Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) dnes zverejnila nezáväzný technický štandard pre komunikáciu a prístup tzv. tretích strán k platobným účtom klientov v zmysle smernice o platobných službách – Slovak Banking API Standard ver. 1.0. Marcel Laznia Thu, 30 Nov 2017 10:00:00 CET GMT Štandard pre elektronickú fakturáciu /sk/presscentrum/aktuality/standard-elektronicku-fakturaciu.html Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty schválila štandard pre elektronickú fakturáciu, ktorý popisuje rozhranie pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií elektronického bankovníctva Marcel Laznia Tue, 15 Nov 2016 10:00:00 CET GMT Hospodárenie sektora - september 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-september-2017.html Za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk bánk na Slovensku dosiahol úroveň 494 mil. EUR a v medziročnom porovnaní sa znížil o 12 %. Hlavným dôvodom poklesu zisku je najmä vysoká porovnávacia báza za minulý rok 2016. V tom období výsledky bánk výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem z dividend. Marcel Laznia Mon, 30 Oct 2017 11:00:00 CET GMT Hospodárenie sektora - jún 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-jun-2017.html Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR). Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. Marcel Laznia Mon, 31 Jul 2017 06:00:00 CEST GMT