SBA - aktuality http://www.sbaonline.sk/ Slovenská banková asociácia sk Sat, 21 Oct 2017 02:59:27 CEST GMT WebJET Content Management 60 SBA - aktuality http://www.sbaonline.sk/images/content/sba-logo.gif http://www.sbaonline.sk/ Hospodárenie sektora - jún 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-jun-2017.html Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR). Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. Marcel Laznia Mon, 31 Jul 2017 06:00:00 CEST GMT Hospodárenie sektora - marec 2017 /sk/presscentrum/aktuality/hospodarenie-sektora-marec-2017.html Zisk bankového sektora v prvom kvartáli tohto roka dosiahol úroveň 165 mil. EUR, keď medziročne stúpol o 21,2 %. Hospodárenie bánk pozitívne ovplyvnila najmä nižšia tvorba opravných položiek a rezerv. Marcel Laznia Thu, 27 Apr 2017 06:00:00 CEST GMT Banky pomáhajú v boji proti daňový únikom /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/banky-pomahaju-boji-proti-danovy-unikom.html Členské banky Slovenskej bankovej asociácie (SBA) poskytli Finančnej správe SR informácie o účtoch zahraničných klientov (fyzických aj právnických osôb) a ich identite. Automatická výmena informácií sa tak koncom tohto júna stala realitou a týka sa aj údajov o zostatkoch na finančných účtoch daňových rezidentov iných krajín. Marcel Laznia Mon, 03 Jul 2017 06:00:00 CEST GMT Stanovisko SBA k ukončeniu kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na pôde asociácie /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/stanovisko-sba-k-ukonceniu-kolektivneho-vyjednavania-vyssieho-stupna-pode-asociacie.html Členmi Slovenskej bankovej asociácie (SBA) je v súčasnej dobe 26 bánk a pobočiek zahraničných bánk, pričom členovia odborov pôsobia v deviatich spoločnostiach. Celkovo je odborovo organizovaných 14 % zamestnancov bánk. Vzhľadom na súčasný stav v bankovom sektore považujeme za efektívnejšie, aby podpisovanie kolektívnych zmlúv prebiehalo len na podnikovej úrovni. Marcel Laznia Sun, 11 Jun 2017 08:00:00 CEST GMT SBA víta zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/sba-vita-zverejnenie-celosvetoveho-kodexu-spravania-devizovych-trhoch.html Tlačová správa - Slovenská banková asociácia víta zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch (FX Global Code) Marcel Laznia Tue, 06 Jun 2017 09:00:00 CEST GMT Prezidentom SBA zostáva aj naďalej Alexander Resch /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/prezidentom-sba-zostava-aj-nadalej-alexander-resch.html Prezídium Slovenskej bankovej asociácie na svojom zasadnutí dňa 25.5.2017 svojou voľbou potvrdilo vo funkcii Prezidenta SBA Alexandra Rescha, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VÚB banky na ďalšie funkčné obdobie. Marcel Laznia Sun, 28 May 2017 06:00:00 CEST GMT Pomoc na nezaplatenie /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/pomoc-nezaplatenie.html Tlačová správa - Finančná gramotnosť nie je len o peniazoch, týka sa aj rozvoja hodnôt a životných postojov, ktoré vedú k správnym návykom a zodpovednom správaní sa pri hospodárení s peniazmi. Pomoc na nezaplatenie bola tohtoročná téma súťaže Bankomat nápadov 2017 programu Viac ako peniaze. Marcel Laznia Thu, 04 May 2017 06:00:00 CEST GMT Hospodárenie sektora - december 2016 /sk/presscentrum/aktualityhospodarenie-sektora-december-2016.html Podľa predbežných neauditovaných výsledkov zisk bankového sektora v roku 2016 vďaka jednorazovým efektom dosiahol 750 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 23,8 %. Významný pozitívny vplyv mal aj predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. Marcel Laznia Mon, 30 Jan 2017 10:00:00 CET GMT Členovia Slovenskej bankovej asociácie volili Prezídium SBA /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/clenovia-slovenskej-bankovej-asociacie-volili-prezidium-sba.html Tlačová správa - Jedným z bodov včerajšieho Zhromaždenia členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) bola aj voľba členov Prezídia SBA na nové funkčné obdobie 2017 - 2021. Marcel Laznia Mon, 24 Apr 2017 06:30:00 CEST GMT Stanovisko k návrhu regulácie odmien finančných agentov /sk/presscentrum/tlacove-spravy-sba/stanovisko-k-navrhu-regulacie-odmien-financnych-agentov.html Tlačová správa SBA berie na vedomie iniciatívu MF SR novelizovať zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve. Fungovanie finančných agentov vníma ako dôležitú súčasť trhu, preto by úprava legislatívy mala byť vyvážená. Asociácia kladie dôraz na zvyšovanie odbornosti finančných sprostredkovateľov, posilnenie ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu a vyššiu transparentnosť pri predaji finančných produktov. Marcel Laznia Tue, 04 Apr 2017 00:00:00 CEST GMT