Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Kontakty

Kancelária SRS - podateľňa

Korešpondenčná adresa SRS SBA:

Adresa sídla SRS SBA:

Rajská 15/A Slovenská banková asociácia - SRS Slovenská banková asociácia - SRS
811 08 Bratislava 1 Rajská 15/A Rajská 15/A
811 08 Bratislava 1 811 08  Bratislava 1
tel: 00421 / 2 / 57 205 311 Slovenská republika Slovenská republika
fax: 00421 / 2 / 57 205 315
e-mail: srs@sbaonline.sk