Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Skúšky sprostredkovateľov

Slovenská banková asociácia získala v auguste 2010 od NBS ako prvá inštitúcia na Slovensku licenciu na realizáciu skúšok na stredný stupeň spôsobilosti a v októbri spustila skúšanie finančných sprostredkovateľov. Súčasťou prípravy na skúšky je aj vzdelávanie sprostredkovateľov, ktoré je v prípade SBA bezplatné.

Organizácia skúšok

Organizácia skúšok prebieha podľa Skúšobného poriadku vydaného NBS

Termíny skúšok sprostredkovateľov

Zoznam termínov 

Info o skúškach sprostredkovateľov mimo bánk

Slovenská banková asociácia bude od 1.1.2011 organizovať skúšky pre všetky osoby, ktoré sa u nej prihlásia. Jednotlivé termíny skúšok budú organizované podľa záujmu účastníkov.

Zároveň budú môcť účastníci skúšok absolvovať špeciálne elektronické finančné vzdelávanie, a to v nasledovných sektoroch: 

  • sektor prijímanie vkladov
  • sektor poskytovanie úverov
  • sektor poistenia alebo zaistenia

Toto elektronické finančné vzdelávania bude bezplatné.

Viac informácií nájdte na špecializovanej stránke www.sbaeduca.sk