Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Viac ako peniaze

Slovenská banková asociácia (SBA) už v roku 2007 zorganizovala historický prvý a doposiaľ najväčší prieskum, ktorý mapoval problematiku finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania. Výsledky tohto prieskumu poukázali na veľké nedostatky vo finančnej gramotnosti obyvateľstva a podnietili viaceré vzdelávacie aktivity nielen na pôde SBA a bánk.  

V roku 2011 sa SBA stala vôbec prvou inštitúciou na Slovensku, ktorá získala licenciu na skúšanie finančných sprostredkovateľov. V rámci tejto aktivity SBA pripravila komplexný program on-line finančného vzdelávania nielen pre zamestnancov bánk. Už pri formovaní programu on-line vzdelávania a skúšania sprostredkovateľov členovia SBA rozhodli, že prostriedky získané z týchto skúšok následne investujú do vzdelávacích aktivít určených pre verejnosť.

SBA je tak dnes jedinou inštitúciou vykonávajúcou skúšanie sprostredkovateľov, ktorá utŕžené finančné prostriedky vracia do finančného vzdelávania.

V roku 2012 SBA chcela začať s finančným vzdelávaním verejnosti s najperspektívnejšou skupinou, teda so žiakmi základných a stredných škôl. Vo výberovom konaní sme za partnera projektu vybrali - neziskovú vzdelávaciu organizáciu Junior Achievement Slovensko s projektom VIAC AKO PENIAZE

Školy zapojené v programe VIAC AKO PENIAZE

 

Cieľom projektu VIAC AKO PENIAZE  je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančnému plánovaniu svojej budúcnosti.

Príležitosť zapojiť sa do programu majú aj  centrá voľného času, školské kluby a detské domovy. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníkov stredných škôl. Sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia, a terciálnou sú rodičia, širšia rodina a známi, s ktorými žiaci diskutujú o svojich školských zadaniach a domácich úlohách. 

Vzdelávací program bol v decembri 2012 akreditovaný Ministerstvom školstva.  

Aktuality

Letné prázdniny sú pre stredoškolákov aj časom brigád 19.07.2016

Viac ako peniaze - Tlačová správa - Letné prázdniny pre mnohých školákov neznamenajú bezstarostné voľno, ale príležitosť zarobiť si. S brigádou má skúsenosť 78 % z opýtaných stredoškolákov, ktorí sú zapojení do programu na rozvoj finančnej gramotnosti Viac ako peniaze. viac...

Vyrovnaný rodinný rozpočet je dôležitý, vedia to aj žiaci 21.04.2016

Viac ako peniaze - Tlačová správa - Aj žiaci základných a stredných škôl vedia, že vyrovnaný rodinný rozpočet a správne hospodárenie s peniazmi je dôležité. Odbornú porotu súťaže Bankomat nápadov o tom v stredu (20. apríla 2016) presvedčilo 24 žiakov. viac...

European Money Week 2016 na slovenských školách 06.04.2016

Viac ako peniaze - Tlačová správa - Do tohtoročného týždňa finančného vzdelávania a gramotnosti European Money Week sa pod vedením európskych bankových asociácií zapojili tisíce žiakov a stovky škôl v Európe. Vznikol tak priestor pre zdieľanie odborných skúseností v oblasti finančného vzdelávania a príkladov využitia poznatkov v praxi. Prinášame vám krátku ukážku toho, ako tematický týždeň prebiehal v slovenských školách. viac...

Všetky aktuality