Juraj Jánošík vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoje vedomosti využil na rôznych právnych pozíciách u investičných spoločností, telekomunikačného operátora a v renomovanej nadnárodnej advokátskej kancelárii. V Slovenskej bankovej asociácii pracuje ako právnik od roku 2003, od toho istého roku pôsobí ako tajomník Stáleho rozhodcovského súdu. Vedie Komisiu pre bezpečnosť informačných systémov a viaceré pracovné skupiny v oblasti bezpečnosti.