Andrej Horský je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a zároveň absolventom Paneurópskej vysokej školy, fakulty práva, kde úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore medzinárodné právo. Začínal ako klientsky pracovník vo Všeobecnej úverovej banke, neskôr pracoval v Národnej banke Slovenska na odbore platobného styku, kde zastával pozíciu hlavného metodika systému TARGET2. Pôsobil aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR a bol zodpovedný za Schengenské hodnotenie Slovenskej republiky v roku 2019. Súčasťou tímu Slovenskej bankovej asociácie je od roku 2020 a je zodpovedný za projekt elektronickej komunikácie.