Diana Priechodská Brodnianska vyštudovala politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Začínala ako novinárka, neskôr zastávala pozíciu tlačovej tajomníčky Divadla Andreja Bagara v Nitre a následne svoje skúsenosti v oblasti PR a komunikácie rozvíjala v komunikačných agentúrach. Takmer deväť rokov pracovala pre britskú spoločnosť Provident Financial, kde bola zodpovedná za externú komunikáciu, neskôr aj internú komunikáciu a Public Affairs a okrem toho riadila projekt finančného vzdelávania. Súčasťou tímu Slovenskej bankovej asociácie je od roku 2017 a je zodpovedná za externú a internú komunikáciu a zastrešuje oblasť finančného vzdelávania.