Milena Koreňová väčšinu svojho profesijného života pôsobila v bankovom sektore. Pred príchodom do SBA v roku 2016 zastávala pozíciu riaditeľky odboru riadenia rizika Medzinárodnej investičnej banky so sídlom v Moskve. V rokoch 2005 – 2010 ako členka Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) bola poverená riadením oblasti platobného styku a peňažného obehu. V tomto období sa podieľala na úspešnom zavedení spoločnej euromeny a systému SEPA (jednotnej oblasti platieb v eurách) na Slovensku.