Dnes štartuje 3. ročník európskeho tematického týždňa  European Money Week (27. – 31. marec 2017) zameraný na zvyšovanie povedomia o význame finančného vzdelávania mladých ľudí. Už druhýkrát sa do podujatia zapája aj Slovensko prostredníctvom aktivít Slovenskej bankovej asociácie. 

European Money Week je iniciatívou bankových asociácií, ktoré združuje Európska banková federácia. Tematický týždeň vytvára priestor pre zdieľanie úspešných národných skúseností a expertízy v oblasti finančného vzdelávania. Jeho cieľom je prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti v Európe.

Finančná gramotnosť a schopnosť robiť uvážené finančné rozhodnutia patria medzi nevyhnutné zručnosti, ku ktorým treba mladých ľudí viesť od útleho veku. Práve zvyšovanie povedomia o význame finančného vzdelávania je hlavným cieľom konferencií, workshopov či prednášok, ktoré sa tento týždeň uskutočnia vo viac ako 20 európskych krajinách.

Slovenská banková asociácia sa do European Money Week zapája prostredníctvom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý od školského roka 2012/2013 realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko. V aktuálnom ročníku je v projekte zapojených viac ako 200 učiteľov a vďaka nim budú na 183 základných a stredných školách počas tohto týždňa prebiehať rozličné aktivity. Žiaci tak budú mať možnosť vyskúšať si zážitkové cvičenia, kde im pedagógovia hravou formou objasnia základy finančnej gramotnosti. Praktické rady pre lepší finančný život či krátky test sú k dispozícii aj pre širokú verejnosť na webovej stránke www.viacakopeniaze.sk/emw.

Aj tento rok sa do European Money Week zapojí Národná banka Slovenska (NBS). Odborníci z NBS a taktiež aj z komerčných bánk navštívia školy, aby so žiakmi diskutovali o rôznych praktických témach týkajúcich sa osobných financií a bankovníctva.

Finančné vzdelávanie je pre nás dlhodobo kľúčovou témou. Zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov a študentov je nesmierne dôležité, nakoľko takto získané vedomosti a zručnosti im v budúcnosti pomôžu robiť tie správne finančné rozhodnutia, uviedla Milena Koreňová, výkonná riaditeľka Slovenskej bankovej asociácie.

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti sa u nás pomaly zlepšuje. Program Viac ako peniaze je príkladom úspešného národného projektu a veríme, že bude slúžiť ako inšpirácia pre ostatných naprieč Európou,“ dodal Peter Kalčevský, programový riaditeľ Viac ako peniaze z neziskovej organizácie JA Slovensko.

Detailné informácie o iniciatíve a taktiež prehľad podujatí či jednotlivých národných projektov finančného vzdelávania nájdete na stránke www.europeanmoneyweek.eu