Slovenská banková asociácia (SBA) dnes zverejnila nezáväzný technický štandard pre komunikáciu a prístup tzv. tretích strán  k platobným účtom klientov v zmysle smernice o platobných službách  – Slovak Banking API Standard ver. 1.0.

Aktivita vychádza z požiadaviek zákona o platobných službách, podľa ktorých banky od 13. januára 2018 majú povinnosť umožniť tretím stranám pri poskytovaní príslušných služieb prístup k platobným účtom klientov bánk. „Banky a nielen tie na Slovensku veľmi dôsledne sledujú prípravu nadväzujúcich technických predpisov na európskej úrovni, ktoré by mali upravovať parametre bezpečnej komunikácie tretích strán s bankami. Vzhľadom k absencii ich definitívneho znenia k 13. januáru 2018 Prezídium Slovenskej bankovej asociácie schválilo prípravu národného štandardu pre riešenie tejto oblasti. Iniciatíva je výsledkom niekoľkomesačnej intenzívnej spolupráce členov SBA, uviedla Milena Koreňová, výkonná riaditeľka SBA.

Slovak Banking API Standard vo verzii 1.0 definuje minimálne požiadavky na rozhranie pre programovanie aplikácií bánk (API), popisuje základný prístup ku komunikácii s tretími stranami a samotnú podobu rozhraní pre jednotlivé tretie strany spolu s príkladmi použitia. Používanie štandardu je pre členov SBA dobrovoľné.

Podobné štandardizačné iniciatívy v súčasnosti vznikajú aj v iných krajinách EÚ (napr. Česko, Poľsko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko).