Slovenská banková asociácia víta zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch (FX Global Code)

Ide o významnú celosvetovú iniciatívu zameranú na podporu silného, čestného, likvidného, otvoreného a transparentného devízového trhu založeného na vysokých etických normách prospešných pre všetkých korporátnych účastníkov devízového trhu.

Celosvetový kódex správania na devízových trhoch a súvisiace materiály o mechanizme jeho dodržiavania sú k dispozícii na stránke www.globalfxc.org.

Celosvetový kódex správania na devízových trhoch