Členské banky Slovenskej bankovej asociácie (SBA) poskytli Finančnej správe SR informácie o účtoch zahraničných klientov (fyzických aj právnických osôb) a ich identite. Automatická výmena informácií sa tak koncom tohto júna stala realitou a týka sa aj údajov o zostatkoch na finančných účtoch daňových rezidentov iných krajín. 

Výmena predpísaných informácií bude prebiehať pravidelne každý rok elektronickou formou medzi Slovenskom a ostatnými krajinami EÚ ako aj na základe spoločného štandardu, ktorý bol vytvorený v rámci OECD. V súčasnosti sa k dodržiavaniu štandardu OECD  zaviazalo už 106 krajín.

Automatická výmena informácií o finančných účtoch medzi krajinami je významným krokom nadnárodnej spolupráce pri zisťovaní nezdanených príjmov na zahraničných účtoch a k eliminovaniu daňových únikov. Vznikla ako prostriedok boja proti zahraničným daňovým podvodom a daňovým únikom  - presunom aktív daňovníkov do cudzích jurisdikcií,“ uviedla Iveta Orbánová odborníčka na dane a účtovníctvo Slovenskej bankovej asociácie. 

Proces automatickej výmeny informácií je založený na princípe vzájomnosti a to tak, že Slovensko poskytne dáta získané od finančných inštitúcií a zároveň dostane informácie o slovenských daňových rezidentoch zo zdrojov finančných inštitúcií zúčastnených krajín.

Na základe zákona ( a príslušnej smernice EÚ a štandardu OECD) musia banky a iné finančné inštitúcie identifikovať klientov podľa ich daňovej rezidencie – štátu bydliska resp. sídla spoločnosti a preverovať  všetky  relevantné príjmy (úroky, dividendy a podobné druhy príjmu), výnosy z predaja finančných aktív  a  aj zostatky a finančných účtoch. Do tohto procesu boli banky zapojené už predstihu, keďže participovali na procese prípravy slovenskej legislatívy a taktiež prešli testovaním doručovania elektronických formulárov cez portál finančnej správy.

Okrem toho členské banky SBA oznámili Finančnému riaditeľstvu SR aj finančné informácie o účtoch klientov z USA a domácich klientov, ktorí majú z tejto krajiny príjmy. Ide o povinnosť, ktorá vyplýva z medzivládnej dohody medzi Slovenskom a USA (FATCA) a zo slovenskej legislatívy z roku 2015 a vlani sa uskutočnila prvá povinná bilaterálna výmena informácií o finančných účtoch medzi finančnými správami SR a USA. Banky tak zabránili sankčným postihom zo strany USA a podporili úsilie vlády SR v boji proti daňovým únikom.

Banky na Slovensku iniciovali podpis medzivládnej zmluvy s USA, ak by k nemu nedošlo, americké banky by automaticky zrážali sankciu vo výške 30 % z príjmu prevádzaného na účty v bankách na Slovensku.