Stály
rozhodcovský
súd SBA

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) rozhodlo o zrušení Stáleho rozhodcovského súdu SBA (SRS SBA) ku dňu 1.1.2019. Následne bude prebiehať proces zániku SRS SBA v zmysle príslušných zákonov a prechodných predpisov. Odo dňa 1.1.2019 SRS SBA neprijíma nové spory, a bude uskutočňovať len úkony smerujúce k zániku rozhodcovského súdu.