Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

A

Americká hypotéka

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypotekárneho úveru použitý na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba. viac...

Anuita, anuitná platba, anuitná splátka

Anuitné platby alebo splátky sú rovnaké splátky platené v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek - zo splátky istiny a úroku. Na začiatku splácania úveru tvorí najväčší podiel splátky úrok, na konci, naopak, istina. Naproti tomu existuje aj nerovnomerné splácanie, ktoré môže byť progresívne (zvyšujúce sa splátky) alebo degresívne (znižujúce sa splátky). viac...

Autorizovaná platba

Autorizovaná platba je platba, pri ktorej sú zadané všetky povinné údaje - suma, číslo účtu, prípadne číslo karty, dátum platnosti, CVV kód a následne je platba autorizovaná overovacím kódom zaslaným bankou buď cez sms, alebo vygenerovaním čítačkou, alebo iným spôsobom. viac...