Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Hypotekárna kalkulačka  

pre prepočet splátok hypotéky pri roznych možnostiach úprav úveru( odklad splátok istiny úveru, predlženie splatnosti úveru, alebo zníženie celkovej splátky o stanovené percento).

Príklad:

Klient si v januári 2008 vzal hypotéku na 30 rokov vo výške 40 000 EUR pri úrokovej sadzbe 5%. Pravidelná mesačná splátka mu bola stanovená vo výške 214,73 EUR.

Po troch rokoch požiada banku o úpravu splátok (napr. z dôvodu narodenia dieťaťa na 24 mesiacov). Banka mu ponúkne odklad splátky istiny na 24 mesiacov. Nová splátka sa klientovi na obdobie 24 mesiacov zníži o 55,59 EUR na 159,14 EUR.

Keďže maximálne hranice hypotekárneho úveru v zmysle zákona o bankách je 30 rokov klient si už nemôže predlžiť dobu splatnosti. Po dvoch rokoch sa mu splátka úveru zvýši o 63,81 na 230,54 EUR.

Upozornenie: Prepočet má len informatívny charakter a nezohľadňuje všetky možné situácie